این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2016

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2016

دانلود فیلم Finding Sofia 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Te Ata 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Billion Colour Story 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Box 27 2016

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Stakelander 2016

دانلود فیلم Beautiful Prison 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Changeover 2016

دانلود فیلم Poveri ma ricchi 2016

دانلود فیلم L for Love, L for Lies Too 2016

دانلود فیلم The Terry Kath Experience 2016

دانلود فیلم His Secret Past 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wolf Mother 2016
ریلیز اختصاصی سایت