این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1980

دانلود فیلم Alien 2: On Earth 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cheech and Chong's Next Movie 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Fog 1980

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Beasts' Carnival 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Little Lord Fauntleroy 1980
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Any Which Way You Can 1980
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Night of the Hunted 1980

دانلود فیلم The Apple 1980
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Changeling 1980
درخواستی کاربران

10 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Gods Must Be Crazy 1980
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Return to the 36th Chamber 1980

دانلود فیلم Forbidden Zone 1980
ریلیز اختصاصی سایت