این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1961

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1961

دانلود فیلم Bachelor in Paradise 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Terror of the Tongs 1961

دانلود فیلم The Roman Spring of Mrs. Stone 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cash on Demand 1961
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Raisin in the Sun 1961

Nominated for 2 Golden Globes. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Last Year at Marienbad 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Misfits 1961
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Weavers of Nishijin 1961
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wild in the Country 1961

دانلود فیلم The Absent Minded Professor 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Colossus of Rhodes 1961

دانلود فیلم Tokyo Knights 1961