این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1936

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1936

دانلود فیلم Modern Times 1936
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Crime of Monsieur Lange 1936

دانلود فیلم Dracula's Daughter 1936

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم My Man Godfrey 1936

Nominated for 6 Oscars. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم Priest of Darkness 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mon père avait raison 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Indiscretions 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Let's Make a Dream 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mr. Deeds Goes to Town 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم As You Like It 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Green Pastures 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Story of Louis Pasteur 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »