این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1935

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1935

دانلود فیلم The Devil Is a Woman 1935

دانلود فیلم Magnificent Obsession 1935
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mystery of Edwin Drood 1935
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dinky 1935
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hooray for Love 1935
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Baby Face Harrington 1935
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mad Love 1935
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Phantom Light 1935
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Black Fury 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Informer 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Peter Ibbetson 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم The Farmer Takes a Wife 1935
ریلیز اختصاصی سایت