این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود سریال Deadline Gallipoli

4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود سریال Bluestone 42

دانلود سریال Gallipoli
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال The Book of Negroes
ریلیز اختصاصی سایت

19 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود سریال WWII in HD
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Parade's End

Nominated for 5 Primetime Emmys. Another 7 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Passing Bells
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Anzac Girls

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود سریال Our World War
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Civilisation
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Tudors
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 49 wins & 78 nominations. See more awards »
دانلود سریال Secret Army

2 wins & 1 nomination. See more awards »