این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Celia Weston

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Celia Westonمشاهده آثار این هنرمند : Celia Weston
Celia Weston
1 win & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Freak Show 2017

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Radiant City 2016
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Disappointments Room 2016

دانلود فیلم The Intern 2015

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Adult Beginners 2014

دانلود فیلم Demoted 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Extra Man 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Knight and Day 2010

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After.Life 2009

دانلود فیلم Observe and Report 2009
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Invasion 2007

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Joshua 2007
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 6 nominations. See more awards »