این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Brian Stepanek

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Brian Stepanekمشاهده آثار این هنرمند : Brian Stepanek
Brian Stepanek
1 win. See more awards »

دانلود فیلم Nickelodeon's Sizzling Summer Camp Special 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم LBJ 2016

دانلود فیلم Home 2015

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pain & Gain 2013

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Skies 2013

دانلود فیلم Bolt 2008
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Transformers 2007

Nominated for 3 Oscars. Another 20 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Over the Hedge 2006
درخواستی کاربران

6 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Charlotte's Web 2006
درخواستی کاربران

9 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Island 2005
درخواستی کاربران

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Friday After Next 2002

دانلود فیلم Murder by Numbers 2002

2 nominations. See more awards »