این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jimmy Sangster

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jimmy Sangsterمشاهده آثار این هنرمند : Jimmy Sangster
Jimmy Sangster
1 win & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم The Devil and Max Devlin 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Legacy 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fear in the Night 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Horror of Frankenstein 1970

دانلود فیلم Dracula: Prince of Darkness 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Maniac 1963

دانلود فیلم The Terror of the Tongs 1961

دانلود فیلم The Brides of Dracula 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Man Who Could Cheat Death 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jack the Ripper 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Horror of Dracula 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Crawling Eye 1958
ریلیز اختصاصی سایت