این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Vic Polizos

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Vic Polizosمشاهده آثار این هنرمند : Vic Polizos
Vic Polizos

دانلود فیلم I'll See You in My Dreams 2015
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Superhero Movie 2008

دانلود فیلم Light It Up 1999
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم One Eight Seven 1997

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Eraser 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Indictment: The McMartin Trial 1995
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Golden Globes. Another 6 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Graveyard Shift 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Harlem Nights 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Night of the Creeps 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Prizzi's Honor 1985
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 25 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Heaven Help Us 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم C.H.U.D. 1984
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »