این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Cornel Wilde

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Cornel Wildeمشاهده آثار این هنرمند : Cornel Wilde
Cornel Wilde
Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم The Na Ked Prey 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Edge of Eternity 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hot Blood 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Combo 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Woman's World 1954

دانلود فیلم The Greatest Show on Earth 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم California Conquest 1952
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shockproof 1949

دانلود فیلم A Thousand and One Nights 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم A Song to Remember 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 6 Oscars. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم High Sierra 1941
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود سریال M*A*S*H
ریلیز اختصاصی سایت

Won 8 Golden Globes. Another 54 wins & 153 nominations. See more awards »