این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Merle Oberon

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Merle Oberonمشاهده آثار این هنرمند : Merle Oberon
Merle Oberon
Nominated for 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم Hotel 1967
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Désirée 1954
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Deep in My Heart 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Song to Remember 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 6 Oscars. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم The Lodger 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wuthering Heights 1939
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »