این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Phoebe Nicholls

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Phoebe Nichollsمشاهده آثار این هنرمند : Phoebe Nicholls
Phoebe Nicholls

دانلود فیلم Finding Your Feet 2017

دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

1 win & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Starfish 2016

دانلود فیلم The Scapegoat 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hawking 2004
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Miracle Maker 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Persuasion 1995
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Maurice 1987
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Ordeal by Innocence 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Elephant Man 1980
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 8 Oscars. Another 10 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Women in Love 1969
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pumpkin Eater 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 5 nominations. See more awards »