این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tom McGowan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tom McGowanمشاهده آثار این هنرمند : Tom McGowan
Tom McGowan

دانلود فیلم Freeheld 2015

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After the Sunset 2004

دانلود فیلم Bad Santa 2003
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ghost World 2001

Nominated for 1 Oscar. Another 28 wins & 55 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Family Man 2000

4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم True Crime 1999

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم As Good as It Gets 1997

Won 2 Oscars. Another 36 wins & 53 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bean 1997
درخواستی کاربران

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Birdcage 1996

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mrs. Parker and the Vicious Circle 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Searching for Bobby Fischer 1993
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sleepless in Seattle 1993

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »