این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Norman Lloyd

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Norman Lloydمشاهده آثار این هنرمند : Norman Lloyd
Norman Lloyd
Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Trainwreck 2015

Nominated for 2 Golden Globes. Another 5 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In Her Shoes 2005

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Adventures of Rocky & Bullwinkle 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Age of Innocence 1993
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 13 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Poets Society 1989

Won 1 Oscar. Another 18 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم FM 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Limelight 1952
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Flame and the Arrow 1950
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Reign of Terror 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Spellbound 1945
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Saboteur 1942
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »