این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Nikolaj Lie Kaas

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Nikolaj Lie Kaasمشاهده آثار این هنرمند : Nikolaj Lie Kaas
Nikolaj Lie Kaas
15 wins & 15 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Last King 2016

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Conspiracy of Faith 2016

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Men & Chicken 2015

10 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Child 44 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Absent One 2014

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Second Chance 2014

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Keeper of Lost Causes 2013

3 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Skytten 2013

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Freddy Frogface 2011

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Funny Man 2011

13 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Whistleblower 2010

8 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Angels & Demons 2009

1 win & 5 nominations. See more awards »