این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Kevin Kirkpatrick

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Kevin Kirkpatrickمشاهده آثار این هنرمند : Kevin Kirkpatrick
Kevin Kirkpatrick

دانلود فیلم The Boss 2016

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beauty & the Briefcase 2010

دانلود سریال Mosaic
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Nobodies

دانلود سریال I'm Sorry
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Superstore
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود سریال Mike Tyson Mysteries

دانلود سریال Quick Draw

دانلود سریال Up All Night

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود سریال Last Man Standing
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود سریال Modern Family
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Golden Globe. Another 116 wins & 351 nominations. See more awards »
دانلود سریال Greek
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

7 nominations. See more awards »