این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Walter Huston

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Walter Hustonمشاهده آثار این هنرمند : Walter Huston
Walter Huston
Won 1 Oscar. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Treasure of the Sierra Madre 1948
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 12 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Let There Be Light 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Duel in the Sun 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dragonwyck 1946

دانلود فیلم And Then There Were None 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Report from the Aleutians 1943
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم Yankee Doodle Dandy 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In This Our Life 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Maltese Falcon 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins. See more awards »
دانلود فیلم Dodsworth 1936
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم American Madness 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Birth of a Nation 1915