این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Adolf Hitler

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Adolf Hitlerمشاهده آثار این هنرمند : Adolf Hitler
Adolf Hitler

دانلود فیلم Agnelli 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Eva Hesse 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lust & Sound in West-Berlin 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Francofonia 2015

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم What We Do in the Shadows 2014

26 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Imitation Game 2014

Won 1 Oscar. Another 46 wins & 155 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Max Beckmann - Departure 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Book Thief 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beware of Mr. Baker 2012
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Rum Diary 2011

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shut Up Little Man! An Audio Misadventure 2011
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم La Rafle | The Round Up 2010
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران