این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Glenda Farrell

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Glenda Farrellمشاهده آثار این هنرمند : Glenda Farrell
Glenda Farrell
Won 1 Primetime Emmy. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم The Talk of the Town 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 7 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Hollywood Hotel 1937
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gold Diggers of 1937 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم The Big Shakedown 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dark Hazard 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lady for a Day 1933
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Havana Widows 1933
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Am a Fugitive from a Chain Gang 1932
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 3 wins. See more awards »
دانلود فیلم Little Caesar 1931
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »