این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار William Dieterle

نمایش مطالب
نمایش مطالب
William Dieterleمشاهده آثار این هنرمند : William Dieterle
William Dieterle
Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Rope of Sand 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Portrait of Jennie 1948
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kismet 1944
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم I'll Be Seeing You 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Life of Emile Zola 1937
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Another Dawn 1937
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Story of Louis Pasteur 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Faust 1926
ریلیز اختصاصی سایت