این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Kevin Daniels

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Kevin Danielsمشاهده آثار این هنرمند : Kevin Daniels
Kevin Daniels

دانلود فیلم Swing State 2016

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم One Christmas Eve 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم McCanick 2013

دانلود فیلم Broken 2006
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Island 2005
درخواستی کاربران

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ladder 49 2004

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hollywood Homicide 2003

دانلود فیلم Kate & Leopold 2001

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Coop and Cami Ask the World

دانلود سریال Atypical
درخواستی کاربران

1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Famous in Love
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Trial & Error
ریلیز اختصاصی سایت