این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Joe Cornish

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Joe Cornishمشاهده آثار این هنرمند : Joe Cornish
Joe Cornish
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 11 wins & 14 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ant-Man 2015

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Attack the Block 2011

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 20 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hot Fuzz 2007

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shaun of the Dead 2004

13 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Notting Hill 1999
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Golden Globes. Another 11 wins & 14 nominations. See more awards »