این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Walter Connolly

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Walter Connollyمشاهده آثار این هنرمند : Walter Connolly
Walter Connolly

دانلود فیلم Good Girls Go to Paris 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Good Earth 1937
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Twentieth Century 1934
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم It Happened One Night 1934
ریلیز اختصاصی سایت

Won 5 Oscars. Another 5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lady for a Day 1933
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم East of Fifth Avenue 1933
ریلیز اختصاصی سایت