این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sam Anderson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sam Andersonمشاهده آثار این هنرمند : Sam Anderson
Sam Anderson
1 win. See more awards »

دانلود فیلم Song of Back and Neck 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Ouija: Origin of Evil 2016

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Devil's Due 2014

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frankie Go Boom 2012

دانلود فیلم Water for Elephants 2011

3 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Slackers 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Permanent Midnight 1998

دانلود فیلم The Pentagon Wars 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Puppet Masters 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Forrest Gump 1994
ریلیز اختصاصی سایت

Won 6 Oscars. Another 40 wins & 67 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Memoirs of an Invisible Man 1992
درخواستی کاربران

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Angel 1990
درخواستی کاربران