این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Steve Agee

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Steve Ageeمشاهده آثار این هنرمند : Steve Agee
Steve Agee

دانلود فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017

4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Different Flowers 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Garfunkel and Oates: Trying to Be Special 2016
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. See more awards »
دانلود فیلم Dementia 2015

دانلود فیلم Dark Was the Night 2014

دانلود فیلم Digging Up the Marrow 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Harmontown 2014

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sarah Silverman: We Are Miracles 2013
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dealin' with Idiots 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hit and Run 2012

دانلود فیلم God Bless America 2011

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم S u p er 2010