این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Steve Tom

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Steve Tomمشاهده آثار این هنرمند : Steve Tom
Steve Tom

دانلود فیلم Trouble Is My Business 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dumb and Dumber To 2014

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Android Cop 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Snow Globe Christmas 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Campaign 2012

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Guilt Trip 2012

دانلود فیلم Too Big to Fail 2011

Nominated for 3 Golden Globes. Another 5 wins & 28 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Seven Pounds 2008

5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pulse 2006

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم First Daughter 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Confidence 2003

دانلود فیلم The Kid 2000
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 3 nominations. See more awards »