این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Yves Robert

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Yves Robertمشاهده آثار این هنرمند : Yves Robert
Yves Robert
3 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم My Father's Glory 1990

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Mother's Castle 1990

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man with One Red Shoe 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Woman in Red 1984
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Return of the Tall Blond Man 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Tall Blond Man with One Black Shoe 1972
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم King of Hearts 1966

دانلود فیلم Cleo from 5 to 7 1962
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم War of the Buttons 1962
ریلیز اختصاصی سایت