این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Edward Norton

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Edward Nortonمشاهده آثار این هنرمند : Edward Norton
Edward Norton
Nominated for 3 Oscars. Another 46 wins & 77 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Leaves of Grass 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pride and Glory 2008

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Incredible Hulk 2008
درخواستی کاربران

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Painted Veil 2006

Won 1 Golden Globe. Another 10 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Illusionist 2006

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kingdom of Heaven 2005

5 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After the Sunset 2004

دانلود فیلم The Italian Job 2003

8 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Red Dragon 2002

4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frida 2002

Won 2 Oscars. Another 15 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 25th Hour 2002

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Death to Smoochy 2002

2 nominations. See more awards »