این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Takeshi Kitano

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Takeshi Kitanoمشاهده آثار این هنرمند : Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
50 wins & 37 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ghost in the Shell 2017
درخواستی کاربران

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mozu the Movie 2015

دانلود فیلم Ryûzô to 7 nin no kobun tachi 2015

دانلود فیلم Beyond Outrage 2012
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Achilles and the Tortoise 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Takeshis' 2005
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Blind Swordsman: Zatoichi 2003

21 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Battle Royale II 2003
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Brother 2000

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Battle Royale 2000

7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kikujiro 1999
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fireworks 1997
ریلیز اختصاصی سایت

22 wins & 19 nominations. See more awards »