این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار George Kennedy

نمایش مطالب
نمایش مطالب
George Kennedyمشاهده آثار این هنرمند : George Kennedy
George Kennedy
Won 1 Oscar. Another 4 wins & 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Gambler 2014

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Another Happy Day 2011

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Small Soldiers 1998

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nak ed Gun 3: The Final Insult 1994

دانلود فیلم The Nak ed Gun 2: The Smell of Fear 1991

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Brain Dead 1990

دانلود فیلم The Nak ed Gun: From the Files of Police Squad 1988

دانلود فیلم Creepshow 2 1987
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Delta Force 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Radioactive Dreams 1985
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Modern Romance 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Just Before Dawn 1981
ریلیز اختصاصی سایت