این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Neil Jordan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Neil Jordanمشاهده آثار این هنرمند : Neil Jordan
Neil Jordan
Won 1 Oscar. Another 38 wins & 50 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Byzantium 2012

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ondine 2009

6 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Film with Me in It 2008

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Brave One 2007
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Breakfast on Pluto 2005
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 6 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Good Thief 2002

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The End of the Affair 1999
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In Dreams 1999

دانلود فیلم The Butcher Boy 1997
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

10 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Michael Collins 1996

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles 1994

Nominated for 2 Oscars. Another 22 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Crying Game 1992
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 21 wins & 46 nominations. See more awards »