این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rex Harrison

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rex Harrisonمشاهده آثار این هنرمند : Rex Harrison
Rex Harrison
Won 1 Oscar. Another 7 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ashanti 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Honey Pot 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Doctor Dolittle 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Agony and the Ecstasy 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Fair Lady 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Won 8 Oscars. Another 16 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Yellow Rolls-Royce 1964
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Golden Globe. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cleopatra 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 2 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Midnight Lace 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Reluctant Debutante 1958
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anna and the King of Siam 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blithe Spirit 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Night Train to Munich 1940
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »