این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Philip Baker Hall

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Philip Baker Hallمشاهده آثار این هنرمند : Philip Baker Hall
Philip Baker Hall
5 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Person to Person 2017

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Word 2017

دانلود فیلم Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Playing It Cool 2014

دانلود فیلم Altman 2014

دانلود فیلم Bad Words 2013

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Clear History 2013

دانلود فیلم People Like Us 2012

دانلود فیلم Bending the Rules 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 50/50 2011

Nominated for 2 Golden Globes. Another 12 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Popper's Penguins 2011

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Zodiac 2007

2 wins & 67 nominations. See more awards »