این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Illeana Douglas

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Illeana Douglasمشاهده آثار این هنرمند : Illeana Douglas
Illeana Douglas
Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 4 wins & 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unleashed 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Late Bloomer 2016

دانلود فیلم Road Hard 2015

دانلود فیلم She's Funny That Way 2014

دانلود فیلم Kingdom Come 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Year of Getting to Know Us 2008

دانلود فیلم Otis 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Factory Girl 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Adventures of Pluto Nash 2002
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ghost World 2001

Nominated for 1 Oscar. Another 28 wins & 55 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Message in a Bottle 1999

6 nominations. See more awards »