این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter Coyote

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter Coyoteمشاهده آثار این هنرمند : Peter Coyote
Peter Coyote
Won 1 Primetime Emmy. Another 4 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Etruscan Smile 2018

6 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 1 Mile to You 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Who Wants to Live Forever, the Wisdom of Aging. 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Girl on the Edge 2015

13 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Good Kill 2014

دانلود فیلم Hemingway & Gellhorn 2012

Nominated for 2 Golden Globes. Another 7 wins & 44 nominations. See more awards »
دانلود فیلم This Is Not a Movie 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dr. Dolittle: Tail to the Chief 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Resurrecting the Champ 2007

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Little Trip to Heaven 2005

4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bon voyage 2003

6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Northfork 2003
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »