این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Brenda Blethyn

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Brenda Blethynمشاهده آثار این هنرمند : Brenda Blethyn
Brenda Blethyn
Nominated for 2 Oscars. Another 17 wins & 37 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ethel & Ernest 2016
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two Men in Town 2014

دانلود فیلم London River 2009
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Atonement 2007

Won 1 Oscar. Another 50 wins & 147 nominations. See more awards »
دانلود فیلم On a Clear Day 2005
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pooh's Heffalump Movie 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beyond the Sea 2004
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blizzard 2003
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wild Thornberrys Movie 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lovely & Amazing 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Little Voice 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Secrets & Lies 1996

Nominated for 5 Oscars. Another 34 wins & 41 nominations. See more awards »