این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Patrick Bauchau

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Patrick Bauchauمشاهده آثار این هنرمند : Patrick Bauchau
Patrick Bauchau
1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم The Girl King 2015

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Every Thing Will Be Fine 2015

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big As s Spider 2013

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Get the Gringo 2012

دانلود فیلم Extraordinary Measures 2010

دانلود فیلم Glenn, the Flying Robot 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 2012 2009

5 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Perfect Sleep 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Gray Man 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Karla 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Vampires: The Turning 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ray 2004

Won 2 Oscars. Another 52 wins & 54 nominations. See more awards »