این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Boris Karloff

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Boris Karloffمشاهده آثار این هنرمند : Boris Karloff
Boris Karloff
4 wins. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bride of Chucky 1998

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Natural Born Killers 1994
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Crimson Cult 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Sorcerers 1967

دانلود فیلم Way... Way Out 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم How the Grinch Stole Christmas! 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Monster of Terror 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Comedy of Terrors 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Raven 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Black Sabbath 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Tap Roots 1948
ریلیز اختصاصی سایت