این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Lance Henriksen

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Lance Henriksenمشاهده آثار این هنرمند : Lance Henriksen
Lance Henriksen
Nominated for 3 Golden Globes. Another 15 wins & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Gone Are the Days 2018

دانلود فیلم Big Legend 2018

دانلود فیلم West of Hell 2018

دانلود فیلم Mom and Dad 2017

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Needlestick 2017
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deserted 2016
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cut to the Chase 2016

6 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sector 2016

دانلود فیلم Lake Eerie 2016

دانلود فیلم Daylight's End 2016

دانلود فیلم Spirit Riders 2015

دانلود فیلم Phantom 2013